Algemeen
Algemene Voorwaarden MANDY haarstyliste

Behandelingsvoorwaarden

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Kapper bij MANDY haarstyliste en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van MANDY haarstyliste binden niet.
– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Tarieven

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website: tarieven.

Annuleren

– De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.
– Bij annulering binnen 24 uur kan de kapper aan de klant kosten in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
– De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden. Tevens kunnen silliconenhoudende producten het eindresultaat beïnvloeden, indien al deze omstandigheden niet vooraf gemeld, is de behandeling geheel op eigen risico.
– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.
– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
– De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@mandyhaarstyliste.nl Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.

Privacybeleid
Teneinde de webpagina van Mandy Haarstyliste en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Mandy Haarstyliste in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Mandy Haarstyliste voor welke doeleinden gebruikt en wat Mandy Haarstyliste doet om uw privacy te beschermen. Mandy Haarstyliste adviseert u voor het gebruik van de webpagina van Mandy Haarstyliste hiervan kennis te nemen. Omdat Mandy Haarstyliste in nederland is gevestigd is de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Gegevens
Mandy Haarstyliste heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar produkten en diensten te leveren aan haar klanten. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden:
namen van individuele contacten, het postadres, telefoonnummers, en emailadressen. Mandy Haarstyliste heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van Mandy Haarstyliste gegenereerd worden, met inbegrip van ip- en emailadressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.

Doeleinden
Mandy Haarstyliste verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar webpagina ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de webpagina of om u diensten en/of produkten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Beveiliging
Mandy Haarstyliste heeft voldoende externe technische en interne organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Mandy Haarstyliste die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Mandy Haarstyliste kan informatie over het gebruik van deze webpagina verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Cookies stellen Mandy Haarstyliste in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot haar webpagina, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen, helaas kunnen wij u dan niet garanderen dat al onze online services correct zullen werken.

Webpagina's van derden
Webpagina's van Mandy Haarstyliste verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina's van derden. Mandy Haarstyliste streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van deze links maar kan desondanks niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Mandy Haarstyliste aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Mandy Haarstyliste behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom ook de aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien Mandy Haarstyliste veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom.